Krohnjuvel
Ta hand om din klocka

Följande råd och kunskaper kommer att spara dig mycket tid och frustration och skänka dig en väl fungerande klocka för många år framöver.

Att se efter och ta hand om värdefulla saker är ekonomiskt lönsamt, vi tar hand om våra hus och bilar, vi tvättar, målar och polerar dem och förbättrar dem så att de är välfungerande och ser bra ut. Med detta i åtanke bör det inte komma som en överraskning att våra klockor också behöver denna omvårdnad och service med jämna mellanrum.

Sanningen är att som klockbärare förväntar man sig otroligt mycket av sin klocka, därför kan det vara bra att veta hur man med små enkla steg kan ge dem en hjälpande hand. Det kan vara ett nytt armband, en tvätt eller bara en bra förvaring. Dessa små hjälpmedel gör att klockorna fortsätter att se bra ut och att prestera bra.

Förvaring av Klockor

Även om de flesta av er som läser denna text inte anser er vara klocksamlare är det säkert många av er som har fler klockor än en och ser till olika situationer och humör när ni väljer att sätta en klocka på armen. För klockor som inte används ofta kan det vara en bra tanke att förvara dem i kassaskåp eller bankfack beroende på dess värde. Ett annat alternativ är att förvara dem i klockboxar där man samtidigt har möjlighet att visa upp sina godbitar. Idag finns även många boxar som passar i de kassaskåp som många har i hemmet. Ofta skadas klockor i onödan av att man välter ner dem från exempelvis badrumshyllor eller sängbord, det vill säga de ligger på olämpliga ställen. Något som också kan vara bra är små rese-etuier där du har plats för en eller två klockor för exempelvis resan eller bara som ett skydd i hemmet.

Klockor och vatten

Klockor och vatten är inte alltid en bra kombination, men det behöver inte vara ett problem, om man har rätt kunskap.  Man kan idag dela in klockorna i fyra kategorier:

- Ej vattenskyddade
- Vattenskyddade
- Vattentäta
- Dykarklockor

Äldre klockor och speciellt finare/kostym klockor tillverkade före 1970-talet är inte byggda för att bli utsatta för väta, de har inget vattenskydd. I bästa fall har de ett dammskydd. Dessa klockor är inte avsedda att användas som vardagsklockor på det sättet som vi använder klockor idag. De flesta av dagens klockor har ett vattenskydd på 3-5 bar som gör att klockan tål vatten så som vid tvätt av händerna eller dimma och regnväder.  En stor grund till missuppfattningen av innebörden av vattenskyddet är att på många klockor står det vattenskyddad 30 eller 50m. Man får uppfattningen att man kan dyka till 30 eller 50m med klockan, vilket är fel.  Detta är endast ett provtryckningsvärde som tillverkarna anger. När klockan är klar i tillverkningen provtycks den i rent vatten vid konstant temperatur med rena och nysmorda packningar. Duschar man med klockan på utsätter man den för tvålvatten med lägre ytspänning, snabba temperaturväxlingar och högt vattentryck.

Vill man kunna duscha och bada med klockan skall den vara vattentät till minst 100m (10 bar). Då är klockan försedd med kraftigare boett och glas. Man har dubbla packningssystem och i vissa fall skruvad krona. En skruvad krona bidrar till att packningarna tätar bättre och håller bort smuts från packningarna på ett bättre sätt. I normala fall håller packningarna ca 4-5 år innan de behöver bytas ut, vilket är samma serviceintervall som på urverken. Har klockan varit utsatt för saltvatten eller klorvatten skall den alltid sköljas i sötvatten efteråt. Packningarnas livslängd kan minska om de utsätts för olika kemikalier (exempelvis diesel, lösningsmedel) och höga temperaturer.

Dykarklockorna skall vara konstruerade för att tåla minst 200m, 20 bar eller mer. Om man använder klockan som dykarklocka skall den behandlas på samma sett som övrig dykarutrustning. Tillverkarna rekommenderar täthetsservice vart annat år. Om olyckan ändå är framme och man fått fukt i klockan; behåll klockan på handleden, då kondenserar fukten på glaset och man kan minimera skador på verk och tavla.  Det är viktigt att snabbt ta klockan till en urmakare. Den vanligaste orsaken till vattenskador på klockor med skruvad krona är att man inte skruvat in kronan på rätt sätt, efter att man ställt tiden eller ändrat datum. Vid tveksamhet över din klocka och dess täthet – ta den alltid till ett auktoriserat servicecenter.

Det förekommer även fall där en klocka tar in vatten trots att den är tät. Detta kan bero på en kraftig temperaturskiftning, exempelvis om klockan är varm och sedan doppas i kallt vatten. När detta händer skapas ett undertryck inne i klockan, vilket bidrar till att vatten sugs in. Undvik detta genom att tänka på att inte doppa en varm klocka i kallt vatten.

Rengöring av Klockor med länkar och remmar

Många saker vi använder dagligen tvättas och rengörs ofta.  Vad många inte tänker på är att även klockan som dagligen sätts på armen också behöver tvättas och hållas ren. Med tiden samlas hudavlagringar, damm, smuts och annat smått och gott på klockan. Smutsen som samlas kan påverka funktionen på krona, trycknappar och vridringar. Slitaget som smutsen orsakar på metallänkarna gör att skruvar och stift lossnar. Det är enkelt att förebygga detta hemma genom att regelbundet, en gång i månaden, tvätta klockan med ljummet vatten, en uttjänt tandborste och lite diskmedel/handtvål. Ha din klockas vattenskydd i åtanke när du tvättar den, är den endast vattenskyddad var försiktigt med vatten vid boetten, är din klocka av vattentät modell och du vet att den är tät går det bra att tvätta hela klockan.

Läder är ett organiskt material och tål därför inte hur mycket påfrestningar som helst. Lädret har en begränsad livslängd och påverkas av olika faktorer så som svett, fukt och kemikalier. Använder man klockan dagligen är det att rekommendabelt att byta rem minst en gång om året av hygieniska skäl. Även en förvaring i direkt solljus är inte att rekommendera då detta kan orsaka blekning av färgen på lädret. Man kan rengöra lädret genom att torrtorka med trasa och sedan smörja med ett neutralt läderfett.  Salterna och syrorna som finns i svetten kommer att bryta ner lädret från insidan. Har remmens undersida får en mörkare färg och börjar spricka är det tecken på att en ny rem behövs. Skulle remmen spricka är också risken stor att man tappar klockan utan att man märker det, då har man genast en större kostnad än vad en ny rem hade kostat från början. Att lukta på remmen är också ett sett att avgöra om det är dags att byta.

Quartzklockor

De elektroniska klockorna är till största delen batteridrivna. De finns idag även energikällor i form av solceller och små generatorer inbyggda i klockorna som drivs via handens rörelse. Energin till klockans drift lagras i batterier eller ackumulatorer, de förbrukas och åldras och måste bytas med jämna mellanrum. De analoga quartzklockorna har kugghjul och packningar på samma sätt som mekaniska och behöver också service. Vid standard batteribyte i din klocka bör du vända dig till en auktoriserad återförsäljare av varumärket eller ett auktoriserat servicecenter. Det är viktigt att använda originalverktyg när man öppnar och stänger boetterna. Har klockan varit öppen ska tätheten kontrolleras. Man bör byta batteri vart annat år, för att undvika skador på urverken genom batteriläckage.  Skall klockan inte användas på en lägre tid skall man ta ur batteriet.

Mekaniska klockor

Intresset för mekaniska klockor har under de senaste åren ökat. Många är inte medvetna om hur de mekaniska klockorna fungerar och skall hanteras.

Man delar in de mekaniska klockorna i två typer; de manuella (handuppdragna) och de automatiska (rörelseuppdragna). Principen är den samma, man lagrar energi i en fjäder som sedan driver klockan. Beroende på fjäderns längd får man olika gångtider. De flesta klockorna har en gångtid runt 40-45 timmar, men det finns armbandsur med betydligt längre gångtid. Kraften från fjädern transporteras genom löpverket till gångpartiet där balansen med sin spiralfjäder skapar en konstant rörelse. Balansen kan jämföras med pendeln på ett väggur. Med hjälp av löpverket och visarverkets olika utväxlingsförhållande får vi sekunder, minuter och timmar. Detta är grundkonstruktionen på de flesta klockorna, till detta kan man addera olika funktioner som datum, kalenderverk, stoppur o.s.v. Det är viktigt att man läser klockans manual, lär sig funktionerna och hur man ställer dessa. Det är lätt att skada urverket om man gör fel.

Det finns många uppfattningar kring mekaniska klockors noggrannhet, oftast är det mer tyckande än kunskap. Det är komplicerat att definiera en sekund, men att åskådliggöra en avvikelse på en sekund låter sig göras. Låt oss använda ett verk med 4Hz i svängningstal som exempel, vilket är vanligt på mekaniska klockor idag, där svänger balansen fram och tillbaka 8 gånger per sekund.  Precisionen i balansens rörelse är klockans noggrannhet. Lägger man ut balansringens rörelse på ett dygn får man en sträcka på ca 22 km. Det motsvarar ungefär sträckan mellan Malmö och Lund. Av de 2 200 000 cm motsvarar 16 cm en avvikelse på 1 sekund per dygn. Balansens konstanta rörelse påverkas negativt av hur mycket kraft det är i fjädern, lägesförändringar, temperaturförändringar, stötar och slag. Många klockmärken anger sin tolerans eller noggrannhet till ± 20s/dygn. Klockor som är kronometertestade har ett tolerans område från +6 till -4 s/dygn. Flera av prestigemärkena, kronometer testar inte sina klockor utan man garanterar en noggrannhet på +4 till -2 s/dygn. Det finns inget annat instrument som vi använder i vår vardag som håller en sådan god precision.

För att bibehålla den höga precisionen måste urverket regelbundet servas och boetten underhållas. I vårt Nordiska klimat kan man normalt räkna med ett service-intervall på 4–5 år. Det är oljorna som oxiderar och tappar sin rätta smörjförmåga. I varmare länder går den processen snabbare och service kan behövas oftare. När oljans funktion inte är den rätta går klockan fel och man får korrigera tiden ofta. Detta kan leda till skador på krona och boetthals, även urverkets delar får slitageskador och måste ersättas vid service. Boettens packningar åldras, de tappar förmågan att skydda verket från smuts och fukt.

Magnetism

Vår omgivning är idag full av magnetism och elektromagnetisk strålning. Den är osynlig för det mänskliga ögat men den kan påverka våra armbandsur. På 1930-talet började elektriska maskiner och generatorer bli vanliga, man började tillverka klockor med inbyggt magnetskydd. Man utvecklade även omagnetiska material till spiralfjädrarna. Klockorna fick namn som Pilotwatches, Railmaster och Ingenieur. Då var det förhållandevis få yrkesgrupper som kom i kontakt med magnetismen, idag är alla omgivna av elektriska apparater som exempelvis mobiler, datorer, köksapparater, induktionshällar, magnetlås, kraftledningar, magnetröntgen.  Få av dessa apparater har inbyggd avskärmning för den magnetism de skapar. Analoga quartzur stannar när de kommer i starka magnetfält, klockans lilla motor orkar inte dra sig ur det större magnetfältet. Effekten blir att klockan saktar sig, ofta oregelbundet. Klockor med ett mekaniskt urverk har väldigt känsliga komponenter som är placerade tätt inpå varandra. Om en endaste del i verket blir magnetiserad kommer andra delar i verket att dras till det magnetiserade området och detta är förödande för klockans tillförlitlighet. Om klockan har blivit magnetiserad måste den bli avmagnetiserad för att fungera tillförlitligt igen. De störningar som uppkommer genom magnetismen är svåra att identifiera och härleda, detta skapar många gånger irritation och missnöje med att klockan är otillförlitlig.  Man kan med små enkla rutiner, undvika de vanligaste orsakerna till störningar. Lägg inte mobil och klocka tillsammans. Lägg av klockan vid matlagning med induktionshäll. Ta av klockan när man går genom säkerhetskontrollen på flygplatser.

Tryck

Mindre än 3 bar/3 atm/30m - Inget vattenskydd alls

3 bar/3atm/30m - Vattenskyddad klocka, tål stänk

5 bar/5 atm/50m - Vattenskyddad klocka, bad och dusch rekommenderas ej

10 bar/ 10 atm/100m - Vattentät klocka, går att bada och duscha med

20 bar/20 atm/200m och uppåt - Vattentät klocka, kan användas för dykning

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss!